เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

  • เมษายน 7, 2013

รายนามเจ้าภาพสวดอภิธรรม ร้อยตำรวจเอก ปิ่นทัพ ปุราเท

๙   มกราคม ๒๕๕๖   ร. ต .อ. เฉลิม อยู่บำรุง , ครอบครัว “ปุราเท” , บช.ตชด.
๑๐ มกราคม ๒๕๕๖   ร. ต .อ. เฉลิม อยู่บำรุง , กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด.,บก.กฝ.บช.ตขด.
๑๑ มกราคม ๒๕๕๖   ร. ต .อ. เฉลิม อยู่บำรุง , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , สารวัตร ๑๐๗ , บก.สสน.บช.ตชด.
๑๒ มกราคม ๒๕๕๖   ร. ต .อ. เฉลิม อยู่บำรุง , นรต.๕๙ , นรต.๕๖ , บก.อก.บช.ตชด.
๑๓ มกราคม ๒๕๕๖   ร. ต .อ. เฉลิม อยู่บำรุง , โครงการสันติภาพชีวิต , ชมรมรักบี้ รร.นรต.,บก.สร.บช.ตชด.
๑๔ มกราคม ๒๕๕๖   ร. ต .อ. เฉลิม อยู่บำรุง ,บก.ตชด.ภาค๑
๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

  • เวลา ๑๐.๓๐ น.   พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
  • เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล มาติกาบังสกุล
  • เวลา ๑๖.๐๐ น.  พระราชทานเพลิงศพ