คำอาลัยผู้บังคับบัญชา

  • เมษายน 7, 2013

 

รองนายกรัฐมนตรี ร้อยตำรวจเอก  เฉลิม อยู่บำรุง


 

 

 

 

พลตำรวจตรี โกสินธ์ บุญสร้าง  (รอง ผบช.ตชด.)


อาลัย .. น้องปิ่น
คำว่าตำรวจพลร่ม ย่อมเป็นที่รู้จักกันทั่วไป โดยเฉพาะในแวดวงตำรวจด้วยกันว่ามีระเบียบวินัย กล้าหาญเสียสละ อดทน มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักกันดุจพี่น้องร่วมสายโลหิต แม้ชีวิตก็สามารถสละแทนกันได้ในความจริงแม้ทราบอยู่แล้วว่าในการปฏิบัติงานอาจต้องสูญเสียได้ทุกขณะ แต่เมื่อได้ทรายว่า ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ได้สูญเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ความรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ ก็เกิดขึ้นอย่างมากจนยากที่จะอธิบาย ข้าพเจ้าเคย ดำรงตำแหน่งในหน่วยตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวรจนถึงตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบก.สอ.บช.ตชด.)ได้รับการซึมซับ รับรู้วิถีชีวิต เจตคติ ของชาวตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวรเป็นอย่างดี เมื่อกล่าวถึงหน่วยตำรวจพลร่มแล้ว จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเสมอ
ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ถือเป็นนายตำรวจพลร่มของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง เป็นที่รักใคร่ของพี่น้องเพื่อนร่วมงานในหน่วย มีความตั้งใจมุ่งมั่น ทำงานด้วยความเสียสละและ อดทน เป็นที่ประจักษ์ เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าไปตรวจเยี่ยม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ฐานปฏิบัติการบ้านกลาง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้พบกับ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท รู้สึกประทับใจที่เห็นความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการทหารและด้านกิจการพลเรือนหน่วยที่รับผิดชอบ มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ครั้งหลังสุดที่ได้ร่วมปฏิบัติงานเมื่อครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี ๒๕๕๔ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าหน่วยชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Resque) ให้การช่วยเหลือประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตปริมณฑลในลักษณะชุดเคลื่อนที่เร็ว ข้าพเจ้าเห็นได้ชัดว่า ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ได้คุมหน่วยหรือทีมงานปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดย ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด้วยความอดทนปฏิบัติงานทั้งกลางวัน กลางคืน และมีความพร้อมที่จะรับคำสั่งได้ตลอดเวลาเป็นที่น่าชื่นชมและจากการได้พบปะพูดคุยกับ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนร่วมงานในหน่วยตำรวจพลร่มตลอดถึง ผู้ที่เคยทำงานด้วยต่างยืนยันถึงคุณสมบัติของ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ดังที่ได้กล่าวมาเป็นเสียงเดียวกัน การที่ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ย่อมเป็นการสูญเสียบุคลากรของหน่วย เป็นการสูญเสียบุคลากรของชาติ สูญเสียพี่น้องและเพื่อนอันเป็นที่รัก และสูญเสียคนในครอบครัวปุราเท อย่างไม่อาจหาบุคคลใดมาทดแทนได้ นับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
ขอให้คุณความดีที่ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท ได้ประกอบไว้ดีแล้ว รวมถึงบุญกุศลที่ พี่ น้อง ญาติมิตรได้อุทิศให้ด้วยความรัก จงเป็นผลปัจจัยส่งเสริมให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ ของ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเท จงสู่สุขคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ

 

พลตำรวจตรี โกสินธ์ บุญสร้าง