ไอคิโดกับชีวิต

  • เมษายน 14, 2013

ไอคิโดกับชีวิต


 

ดิฉันได้รับเกียรติจากผู้ปกครองของ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท  ให้ช่วยเขียนเรื่องราวของศิลปะป้องกันตัวไอคิโด ซึ่งเป็นศิลปะศาสตร์แขนงนึ่งที่ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท ได้ฝึกฝนและนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา ก่อนที่จะมารู้จักกับไอคิโดให้มากกว่านี้ ขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติที่กำลังอ่านหนังสืออนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพของร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท ในเบื้องต้นนี้

 

ในปี 2001 ได้มี นตท. คนหนึ่งได้มาแนะนำตัวและขอสมัครเป็นลูกศิษย์เพื่อศึกษา ฝึกฝน และเรียนรู้วิชาไอคิโด ขณะนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ นตท.ที่จบชั้นปีที่ 2 (เหล่าตำรวจ) จะมีเวลาว่างเป็นเวลา 2 เดือน โดยทั่วไป นตท.ส่วนใหญ่จะใช้เวลาดังกล่าวพักผ่อน มากกว่าจะมาเหนื่อย ซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยาก จึงรับไว้เป็นลูกศิษย์ และพาไปร่วมฝึกสอนตลอดช่วงเวลาก่อนขึ้นเหล่า ในระหว่างที่ฝึกอยู่นั้น ปิ่นทัพเป็นคยมีความพยายาม ความตั้งใจ และมีความสามารถ ได้สอบขึ้นสายส้ม(รองสายดำขั้น10) ซึ่งในวิชาไอคิโดจะมีทั้งหมด 10 ขั้นสายก่อนถึงสายดำ

 

 

 

หลังจากที่ปิ่นทัพได้ขึ้นเหล่าตำรวจชั้นปีที่ 1 แล้วนอกจากจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการศึกษา ฝึกฝน และยังได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ แต่เมื่อมีเวลาว่างจะต้องหาเวลามาฝึกฝนอยู่เสมอ จนเมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าประจำการที่ตำรวจตระเวนชายแดน และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อได้หยุดพักเข้า กทม.ก็จะเข้ามาที่สมาคมเพื่อฝึกฝน จนสอบเลื่อนสายเป็นรองสายดำขั้น 4 ซึ่งหาได้ยากสำหรับผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วจะเอาเวลาพักผ่อนมาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

 

 

 

จากความมานะ อดทน ที่หล่อหลอมมาเป็น ร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท ทำให้เป็นที่ยอมรับและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงชีวิตที่ผ่านมาของ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท ได้นำวิชาไอคิโดมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวัน จากที่ได้ทราบจากคุณแม่ของปิ่นทัพ ถึงความห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่  การรักษาความปลอดภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ปิ่นทัพจะตอบเสมอว่าวิชาไอคิโดเป็นวิชาที่สามารถจะแก้ไขปัญหา ป้องกันตัว และควบคุมสถานการณ์ ได้อย่างนุ่มนวล

 

ร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท เป็นลูกศิษย์ตัวอย่างในความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ และเป็นผู้ที่เข้าถึงหัวใจของไอคิโด ทางสมาคมจึงรู้สึกเสียใจในการจากไปของ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท  สมาคมไอคิโดประเทศไทย โดยท่านอาจารย์ โมโตฮิโร ฟูกากูซ่า นายกสมาคมไอคิโดประเทศไทย ลัคณะกรรมการจึงขอเลื่อนลำดับความสามารถเป็นขั้นสายดำ พร้อมมอบใบประกาศณียบัตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ร.ต.อ.ปิ่นทัพ  ปุราเท

 

อ.สุวรรณี แพขาว 

(ครูฝึก สมาคมไอคิโด้ ประเทศไทย)