ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทาง การแพทย์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทาง การแพทย์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เสียสละ เพื่อผู้เสียสละ
ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์
  การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว และพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • ขยายพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ (หลอดเลือดหัวใจและสมอง)
 • จัดทำศูนย์ล้างไตและเครื่องล้างไตมาตรฐาน
 • จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบวงจร
 • จัดหาครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย
 • การพัฒนาโรงพยาบาลด้านอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ฯลฯ
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงศักยภาพ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 

ชื่อ บัญชี อผศ. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

1. ธนาคาร กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 007 – 0 -12277 – 6
2. ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสนามเป้า
เลขที่ 021 – 2 – 86699 – 0
3. ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาซอยอารีย์
เลขที่ 127 – 4 – 86668 – 8
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลขที่ 034 – 431853 – 9
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนวิภาวดีตึกซันฟาวเดอร์ เลขที่ 348 – 1 – 27299 – 3

สำเนาใบเบิกเงินฝาก เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โทร. 02 2465124 โทรสาร 02 6449416 หรือ www.vgh.go.th

รายละเอียดโครงการ http://www.vgh.go.th/home2/templates/theme759/Doc/MC.pdf

Filled Under : โครงการบริจาคเพื่อตำรวจ ทหาร ผ่านศึก

Please login to comment.