Post written by : admin

  • เมษายน 15, 2013

เสียสละ เพื่อผู้เสียสละ ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก   วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัว และพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ขยายพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ (หลอดเลือดหัวใจและสมอง) จัดทำศูนย์ล้างไตและเครื่องล้างไตมาตรฐาน จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบวงจร จัดหาครุภัณฑ์ห้องผู้ป่วย การพัฒนาโรงพยาบาลด้านอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น การจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงศักยภาพ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้บริการของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก   ชื่อ บัญชี อผศ. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 1. ธนาคาร กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลขที่ 007 – 0 -12277 – 6 2. ธนาคารทหารไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสนามเป้า เลขที่ 021 – Read more ..

  • เมษายน 15, 2013

เนื่องด้วยครอบครัวปุราเทและตำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวรร้อมทั้งญาติมิตรได้ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเพลในวัน ครบรอบ 100 วัน การเสียชีวิตของ ร.ต.อ.ปิ่นทัพ ปุราเทในวันที่ 17 เมษายน 2556 ที่บ้านของหัวหน้าปิ่น จ.ชลบุรีและช่วงเช้าของวันที่ 18 เมษยานจะทำพิธีลอยอังคารที่หน้ากองร้อยกู้ชีพ ค่ายนเรศวรอ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ